Cvičení z Lineární Algebry I.

Zde budou informace pro studenty Lineární algebry I. (2016/2017), úterní cvičení od 10:40 v učebně T7 k přednáškám O. Pangráce.

Studijní materiály:

Kromě cvičení z minulých let doporučuji skripta Milana Hladíka, jakož i další literaturu, jež odkazuje na svých stránkách. Dále pak doporučuji pohled Pavla Klavíka na lineární algebru, jež má zpracovaný v zajímavém nástroji Orgpad, stejně tak jeho Povídání o lineární algebře. V neposlední řadě mohu doporučit vieopřednášky z MIT od Stranga.

Co se dělalo na cvičení:

 • 1. hodina: Rovnice, grafický náhled, společně jsme prošli příklady 1-6.
 • 2. hodina: Zopakování pojmů z přednášky, hodnost, odstupňovaný tvar, RREF, Gaussova a Gauss-Jordanova eliminace, Frobeniova věta. Ukázka počítání a zapisování GJEliminace. Příklady: Úvod do počítání s maticemi, Gaussova eliminace, společně jsme prošli příklady 1-4.
 • 3. hodina: 1 malá písemka. Příklady: Počítání s maticemi, společně jsme prošli příklady 1-5.
 • 25. října máte promoci a tedy se cvičení nekoná. Zadána první série domácích úkolů.
 • 4. hodina (T. Toufar): 2 malá písemka. Příklady: Závěr počítání s maticemi, na hodině udělány všechny příklady kromě 4.
 • 8. listopadu je děkanský sportovní den a cvičení se tedy nekoná.
 • 5. hodina: 3 malá písemka. Příklady: 1,2,3,5,6. Připomenutí co je to definice a co je to důkaz. Zadána druhá série domácích úkolů.
 • 6. hodina: 4 malá písemka. Dopočítány příkladu 4 a 7 z minula. Příklady: příklady na tělesa, permutace. Začátek vektorového prostoru, definice, příklady nechány na příště.
 • 7. hodina: Příklady: příklady na vektorové prostory, lin. závislost a lin kombinace. Udělali jsme příklady 1-5, zbytek (7-9) necháme na příště na začátek hodiny. Zadána třetí série domácích úkolů.
 • 8. hodina: 5 malá písemka. Dopočítány příkladu 4 a 7 z minula. Příklady: příklady na vektorové prostory, báze, dimenze generátory a souvislosti. Pořádně jsme rozebrali příklady 1-3. Zbytek je obdobný a prosím prostudujte ho doma, popř zítra na konzultaci.
 • 9. hodina (A. Šťastná): Velká písemka.
 • 10. hodina: Příklady na lineární zobrazení a matici přechodu. Zadána čtvrtá série domácích úkolů.
 • Vánoční prázdniny!
 • 11. hodina: 6 malá písemka. Ukázáno řešení příkladu 1 ze 4. domácího úkolu a příkladu 3 z velké písemky. Příklady: na lineární zobrazení, probrán příklad 1, na ostatní příklady poslány hinty emailem, popřípadě na konzultaci. Na hodině řešena konstrukce matice přechodu mezi bázemi.
 • 12. hodina (V. Kaluža): Příklady: lineární zobrazení, duální prostory a afinní prostory. Na cvičení probrány příklady 1-6. Odpoledne zadána pátá série domácích úkolů.

Požadavky na zápočet:

Podmínky budou velice podobné ostatním cvičením, přestože se mohou trochu lišit. Na mém cvičení vás bude čekat:

 • 1 velká písemka za 30 bodů,
 • 7 10-minutových písemek à 5 bodů,
 • a dále domácí úkoly 5 sérií à 10 bodů.
Kromě toho budete moci získávat bonusové body za vyřešení některých úloh na cvičení. Bonusové body lze započítat do libovolné kategorie.

Zápočet lze získat za splnění všech následujících podmínek:

 • Alespoň 40/65 bodů z písemek. (Malé i velká)
 • Alespoň 25/50 bodů z úkolů.

Pokud někdo o trochu (musí mít alespoň 35 bodů celkem) nesplní požadavky, tak přesto může dostat zápočet při ústním dozkoušení s předchozí písemkou, které bývá zpravidla poslední týden semestru či až v průběhu zkouškového. Tato možnost bývá typicky těžší a kromě toho vám to sebere čas při učeníse na zkoušky, takže bych doporučoval získat zápočet klasickým způsobem v semestru. Počet úloh v písemce bude záviset na počtu bodů, chybějících do regulérního splnění podmínek.

Písemky:

Velká písemka bude na celé cvičení. Bude obsahovat 5 příkladů z témat která jste probírali na cvičeních. Navíc zde bude otázka na definici a formulaci věty.

Malé písemky budou vždy na začátku hodiny. Nebudu Vám předem oznamovat kdy malá písemka bude. Typicky bude obsahovat nějaký jednodušší příklad, či základní definice. Pozor, v písemce se občas vyskytnou věci, které byli zatím pouze na přednášce například nové definice či/a znění a jednoduchá aplikace vět. Doporučuji tedy, si před cvičením krátce projít to, co bylo na posledních přednášká a cvičeních.

Domácí úkoly:

Na vyřešení domácích úkolů bude vždy alespoň 14 dní. Úkoly můžete odevzdávat na cvičení či posílat emailem v rozumném formátu.

Při vymýšlení úkolů můžete spolupracovat, chtěl bych ale abyste řešení sepsali každý sám.

 • 1.úkol odevzdávejte do 4:00 dne 9/11/2016
 • 2.úkol odevzdávejte do 10:40 dne 29/11/2016
 • 3.úkol odevzdávejte do 10:40 dne 13/12/2016
 • 4.úkol odevzdávejte do 10:40 dne 3/1/2017
 • 5.úkol odevzdávejte do 23:59 dne 19/2/2017

Obecně:

Všechny kroky se snažte pečlivě zdůvodnit, je to důležitější než mít správný výsledek. Naopak můžete používat cokoli z přednášek či cvičení bez důkazu, jen vždy uveďte, kterou větu či tvrzení používáte a jakým způsobem pokud to není zřejmé. Ještě bych rád upozornil, že bodové hodnocení u jednotlivých příkladů nemusí vždy odpovídat jejich obtížnosti.

Pokud budete chtít přijít na konzultaci, rád si na vás najdu čas po předchozí emailové domluvě.

Výsledky a nárok na zápočet:

Pokud nechcete mít zveřejněny iniciály na webu používejte k podpisům ještě navíc přezdívku.

Dosavadní výsledky v google dokumentu.


masarik<a>kam.mff.cuni.cz


Room 8514, Department of Mathematics, Simon Fraser university, 8888 University Drive, Burnaby, V5A 1S6, Canada
Room 320, KAM MFF, Malostranské náměstí 25, Praha 1, 11800, Czech Republic
Room 1650, MIMUW, Banacha 2, Warsaw, 02-097, Poland
tel +420 22191 4294

Profile for TarkenCZE-Maso sDýní